Binnenkort/ Soon

Jammer genoeg worden de volgende voorstellingen geannuleerd:

18/03 PLATFORM-K / MICHIEL VANDEVELDE/ PHILIPPE THURIOT The Goldberg Variations – Leuven (Belgium)

19/03 PLATFORM-K / MICHIEL VANDEVELDE/ PHILIPPE THURIOT The Goldberg Variations – Leuven (Belgium)

20u30  STUK Soetezaal Naamsestraat 93, 3000 Leuven

Info en Tickets

De titel The Goldberg Variations roept niet alleen de beroemde muziek van Bach op, maar ook de solo van Steve Paxton – een iconisch moment in de westerse dansgeschiedenis. In de jaren 60 en 70 ontstond er een sterke contrabeweging tegen de moderne en klassieke dans, waarbij Paxton aan de wieg stond van de contactimprovisatie in de hedendaagse dans.

Samen met Oskar Stalpaert, een balletdanser, en accordeonist Philippe Thuriot gaat choreograaf Michiel Vandevelde aan de slag met de muziek van Bach en het werk van Paxton. Drie lichamen met elk heel verschillende mogelijkheden duiken de dansgeschiedenis in en bevragen het potentieel van de dans vandaag

The title The Goldberg Variations not only evokes the famous music of Bach, but also the solo by Steve Paxton – an iconic moment in the history of Western dance. In the 1960s and 70s, a powerful counter movement developed against modern and classical dance, and Paxton was in the vanguard of contact improvisation in contemporary dance.

Along with Oskar Stalpaert, a ballet dancer, and accordionist Philippe Thuriot, choreographer Michiel Vandevelde works with Bach’s music and Paxton’s choreography. Three bodies, each with very different potentialities, delve into dance history and question the potential of dance today.

20/03 Musikalo – Ternat (Belgium)

21/03 Musikalo – Ternat (Belgium)

20u00 CC De Ploter Kerkstraat 4, 1742 Ternat
Info en Tickets