Archive for the ‘Geen categorie’ Category

Binnenkort/ Soon

The Rosario sessions

1/05 Made in France, Philippe Thuriot

Geen publiek, Klara captatie

1/07 Bach in Time: Philippe Thuriot & Special guest Claron Mc Fadden

20u30 Rosario, Poreel 10A, 1547 Bever

29/08 Domenico Scarlatti, Philippe Thuriot Solo

20u30 Rosario, Poreel 10A, 1547 Bever

Read Full Post »

I Silenti

Fabrizio Cassol hercomponeert voor Romamuzikant Tcha Limberger de madrigalen van Monteverdi tot een eerbetoon aan iedereen die het zwijgen is opgelegd. 

I Silenti makes a connection between the Porajmos, the forgotten genocide of the Roma during WW II, and excerpts from Monteverdi’s madrigals that speak of love and war. Two worlds that conduct a dialogue and flow into each other.

Tcha Limberger is joined by Claron McFadden, Nicole Wemyss and Jonatan Alvarado for the vocals and recitation. Philippe Thuriot, Georgi Dobrev, Ezgi Elkirmis and Vilmos Scikos are accompanying them on an arsenal of instruments from very diverse musical traditions. In this hybrid universe, Houbrechts evokes echoes of the lost mother, the lost Indian origins of Tcha and the Roma, through the appearance of Indian dancer Shantala Shivalingappa. 

I Silenti is like a poem that not only tells about the Roma but also everyone who has been silenced. A homage. 

I Silenti  legt de verbinding tussen de Porajmos, de vergeten Romagenocide tijdens WO II, en fragmenten uit de madrigalen van Monteverdi die spreken over liefde en oorlog. Twee werelden dialogeren met elkaar en vervloeien in elkaar.
 
Naast Tcha Limberger nemen Claron McFadden, Nicole Wemyss en Jonatan Alvarado de zang- en spreekpartijen voor hun rekening. Philippe Thuriot, Georgi Dobrev, Ezgi Elkirmis en Vilmos Scikos begeleiden hen daarbij op een arsenaal van instrumenten uit zeer diverse muziektradities. In dit tussen-universum roept Houbrechts met de verschijning van de Indiase danseres Shantala Shivalingappa echo’s op van de verloren moeder, de verloren Indiase oorsprong van Tcha en de Roma. 

Read Full Post »